лични данни

Защита на личните данни. Конфиденциална политика на www.geka.bg

Съобразно Закона за защита на личните данни, Потребителят има право на достъп до собствените си Лични данни, които е въвел или са станали достояние на www.geka.bg при ползване на Сайта от него, както и на поправка на тези Лични данни.

Приемайки настоящите условия, Потребителите, желаещи контакт с www.geka.bg, за услуга или продукт, изрично се съгласяват предоставените от тях Лични данни да бъдат обработвани от www.geka.bg по електронен път при доставка на поръчани стоки или услуги и при необходимост от помощ от служител на ГЕКА-БГ ЕООД

Всички доброволно предоставени от Потребителя Лични данни и други Данни, които го идентифицират в процеса на ползване на Сайта се съхраняват, обработват и използват от www.geka.bg за целите на поддръжка на определени функционалности на предлаганите услуги и за целите на рекламата на стоки и услуги, предлагани във www.geka.bg.

www.geka.bg изрично уведомява Потребителя, че предоставените от него Лични данни не се отстъпват на трети лица за рекламни и промоционални цели.

www.geka.bg си запазва правото да използва личните данни на Потребителите за разкриване идентичността им в случаите, когато това е необходимо в изпълнение на закона, юридически процедури или за да се спазят настоящите условия.

ГЕКА-БГ ЕООД осъзнава изключителната важност на поверителността, сигурността и защитата на личните данни на клиенти и партньори. Чрез въвеждане на стриктни и последователни политики и правила ние се стремим да осигурим защита на всички наши дейности.

1 Общи положения
Тази Декларация за поверителност описва как ГЕКА-БГ ЕООД като администратор на лични данни събира, обработва, съхранява, предоставя личната информация на посетителите на уеб сайта www.geka.bg във връзка с услугите, които предоставя.

Тази Декларация за поверителност съдържа информация за политиките и практиките на ГЕКА-БГ ЕООД относно поверителността при събирането, обработването, съхранението и предоставянето на лични данни, за избора, който можете да направите относно начина на събиране и използване на Ваши лични данни, включително информация, която се събира чрез Вашата активност онлайн и данните, предоставяни на ГЕКА-БГ ЕООД във връзка с назначаване на работа.

Тази Декларация за поверителност не важи за приложения, продукти, услуги, уеб сайтове или социални медии на трети страни, до които се осъществява достъп чрез връзки, предоставяни от услугите на сайта www.geka.bg за Ваше удобство и информация. Нашият съвет е да се запознаете с политиката на конфиденциалност на всеки сайт, с който взаимодействате, преди да позволите събиране и използване на личните Ви данни.

2 Вашето съгласие
Тази Декларация за поверителност е част от Общите условия за ползване на www.geka.bg. Чрез използването на сайта www.geka.bg Вие се съгласявате със събирането, обработването, съхраняването и предоставянето на Вашите лични данни в съответствие с тази Декларация за поверителност.

3 Дефиниции
Лични данни – “Всяка информация, свързана с физическо или юридическо лице, което може да бъде идентифицирано пряко или непряко, чрез нея, по-специално чрез идентификатори като име, идентификационен номер, данни за местонахождение, онлайн идентификатор, по един или повече от тези признаци, специфични за физическата, психическата, умствената, икономическата или културната идентичност на лицето.”

Субект на данни е физическо лице, което е идентифицирано или което може да бъде идентифицирано въз основа на определена информация.

4 Лични данни, събирани чрез www.geka.bg

Не е необходимо да предоставяте лични данни, за да използвате www.geka.bg. Но уеб сайтът www.geka.bg може да събира предоставени конкретно и доброволно от посетителите лични данни. www.geka.bg събира Вашите лични данни, като спазва принципа на законосъобразност и прозрачност. Предприемаме разумни действия, за да гарантираме, че личните данни са точни, пълни и актуални. www.geka.bg събира следните лични данни които Вие ни предоставяте, докато използвате www.geka.bg:

– име;
– адрес;
– телефонен номер за – контакт;
– електронна поща;
– други лични данни, предоставени от вас;

За фирми – търговци и юридически лица – не търговци:

– име;
– адрес;
– телефонен номер за – контакт;
– електронна поща;
– адресна регистрация;
– ЕИК;
– БУЛСТАТ;
– идентификационен номер по ЗДДС;
– други лични данни, предоставени от вас;

www.geka.bg не събира „чувствителни“ лични данни, които разкриват расов или етнически произход, политически, религиозни или философски убеждения; членство в политически партии или организации, сдружения с религиозни, философски, политически или синдикални цели; които се отнасят до здравето или сексуалния живот.

Нелични данни и „бисквитки“, събирани чрез www.geka.bg

Ние събираме и информация, която не подлежи на идентифициране, но в определен етап може да бъде свързана с Вашите лични данни – това може да бъде Ваше потребителско име, IP адрес, географски данни, тип на операционна система, език, парола, предпочитания за търсене, свързани с конкретни търсения, както и други общи данни. За да гарантираме по-добра навигация, ние или нашите доставчици на услугата използваме „бисквитки“ (cookies) за събиране на обобщени данни. Ние не събираме и не съхраняваме индивидуални „бисквитки“. Имаме достъп само до обобщена информация за „бисквитки“ за функционални цели.

Можем да споделяме с трети страни информация, която включва:

– брой посещения на www.geka.bg;
– брой посетители на всяка страница от www.geka.bg;
– имената на домейните на доставчиците на интернет услуги на посетителите на www.geka.bg;

5 Право за промяна на лични данни

Вие имате право на избор за типа лични данни, които събираме, също така и за целите, за които ги събираме и обработваме. Ние Ви предоставяме възможност за коригиране, допълване или изтриване на лични данни, които сте споделили с нас, като трябва да ни уведомите за това ваше искане по ел. поща или телефон, обявени в тази декларация.

6 Цели, за които използваме Вашите лични данни

www.geka.bg използва Вашите лични данни само за целите, посочени към момента на събиране след Вашето изрично съгласие, или за допълнителни съвместими цели съобразно закона.

Целите, с които www.geka.bg събира и обработва лични данни, са:

– за да отговорим на Ваши запитвания;
– за да предоставим продукти, информация и услуги, които поискате;
– за да подобрим качеството на нашите услуги;
– за да осигурим ефективно обслужване на нашите посетители;
– за да се свържем с Вас за специални оферти и информация, за която мислим, че ще представлява интерес за Вас;
– за да Ви предоставим полезни съвети, информация, актуализации;
– за да се свържем с Вас с информация относно ползването на сайта www.geka.bg;
– за да подобрим съдържанието и функционалността на www.geka.bg;
– за да търсим Вашето мнение за наши продукти и услуги;
– за целите на маркетинговата и рекламната ни дейност;
– за всяка друга цел в съгласие с тази декларация за поверителност или за която сме получили отделно Вашето съгласие.

7 Политики и практики за защита на личните данни.

За да защитим личните данни от неупълномощени за употребата им лица, разкриване, промяна или унищожаване, ние прилагаме строги стандарти за технологична и оперативна сигурност за защита на информацията в собствената си дейност. ГЕКА-БГ ЕООД взима правни и технически мерки за защита на Вашите лични данни в съответствие с Регламента за защита на личните данни.

8 Срокове на съхранение на лични данни.

www.geka.bg съхранява Вашите лични данни толкова дълго, колкото е необходимо за обработка на кореспонденцията и всички евентуални допълнителни действия.

9 Предоставяне на лични данни на трети страни

Осъзнаваме отговорността, която носим, при пренос на лични данни към трети страни. Споделяме лични данни само при условие, че третите страни имат задължението да осигурят адекватни нива на защита. Ние им забраняваме да използват информацията, свързана с личните данни за техни собствени цели или за техни собствени маркетингови дейности.

www.geka.bg си запазва правото да разкрива лична информация за Вас, когато вярваме, че законът го изисква или в отговор на правоприлагащи органи във връзка с наказателно или административно разследване.

10 Защита на личната неприкосновеност на деца и непълнолетни

Ние разбираме важността от защита на личната неприкосновеност на децата в интерактивния онлайн свят. Сайтът www.geka.bg не е предназначен за или умишлено насочен към деца на и под 18-годишна възраст. Ние нямаме политика да събираме умишлено или да пазим информация за лица под 18-годишна възраст.

11 Възможни промени по тази Декларация за поверителност

Възможно е ГЕКА-БГ ЕООД да направи промени в тази Декларация за поверителност във връзка с промени в закона, както и при промени в начина на събирането и използването на Вашите лични данни. Ако направим промени, те ще бъдат отразени в тази Декларация за поверителност и датата на тези промени ще бъде упомената в края на документа. За тази цел трябва да преглеждате Декларацията за поверителност, за да сте информирани за актуалните практики. Ако използвате сайта след датата на влизане на измененията, ще се приема, че сте съгласни с всички изменения в тази Декларация за поверителност. Ако не сте съгласни с някое от измененията, прекратете използването на сайта.

12 Връзка с нас

В случай че имате въпроси, свързани с Декларация за поверителност, събирането и обработването на Вашите лични данни по време на използването на www.geka.bg, можете да се обърнете към office@geka.bg.